Lækagesensor fra Aguardio er ‘Årets bedste IoT-løsning’ 2021

Aguardios vand- og energibesparende lækagesensor bliver den første vinder nogensinde af Årets bedste IoT-løsning. Aguardio vinder med et innovativt og klimavenligt produkt med stort markedspotentiale.

Fra 19 højt kvalificerede indstillinger, til tre finalister og til sidst én vinder: Aguardio vinder prisen for den bedste IoT-løsning i 2021. Kåringen fandt sted 1. september på EOT-messen blandt de øvrige finalister, dommerkomitéen og publikum, der udviste stor interesse for den lille ”dims”, det hele drejede sig om.

En IoT-enhed og en løsning i skyen skaber vandbesparelser på op til 24 procent
Aguardio fra Vejle har nemlig udviklet en lille IoT-enhed, der reducerer vand- og energiforbrug i bygninger. Via sensorer tænder Aguardio G2, når man går i bad, og et lille ur på enheden tager tid på badet og gør via en løsning i skyen den badende opmærksom på, hvor længe man har stået under bruseren. Denne visualisering af brusebadstiden har vist sig at være effektiv til at forkorte brusebadet og udløse vandbesparelser på op til 24 procent.

Foruden at spare forbrugerne tid og penge, taler Aguardios løsninger ind i et samfundskritisk behov for vandbesparelse. Det er bl.a. årsagen til, at dommerkomitéen i år valgte at kåre Aguardio som vinderen af ‘Årets bedste IoT-løsning’.

”Årets vinder er virkelig værd at holde øje med! Aguardio anvender i deres løsning både big data og nudging og sikrer på den måde, at den gode ide følges til dørs af let adgang til ændret adfærd. Det er den type løsning, vi har brug for. Aguardio har skabt et produkt, der både er gennemtænkt, godt gennemført, og som også har rigtig gode skaleringsmuligheder. Stort tillykke herfra”, udtaler Carolina Benjaminsen, CEO for DigtalLead – Danmarks nationale klynge for digital teknologi.

"Jeg er imponeret over, hvor innovative de mange indsendte løsninger er. Og med vinderen Aguardio får vi en løsning, der både er klimavenlig og meget let at bruge. Jeg håber, Aguardio og de andre finalister kan inspirere til, at der bliver skabt endnu flere gode løsninger – for vi har potentialet i Danmark til at være førende på dette område”, siger Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør i DI Digital.

Thomas Munch-Larsen, CEO hos Aguardio, modtager prisen for 'Årets bedste IoT-løsining' af Anders Mynster fra FORCE Technology. Kåringen skete på Electronics of Tomorrow – EOT konferencen d. 1. september 2021.

Dommerkomité begejstret for diversiteten og innovationen blandt de indsendte ansøgninger
Dommerkomitéen håbede på at modtage ansøgninger med IoT-løsninger, der skaber værdi for brugere og samfundet, understøtter den grønne omstilling, bæredygtighed og bedre livskvalitet, men som også skaber en god forretning for ejerne eller udviklerne. Og blandt de indkomne 19 ansøgninger var der rigtig mange, der levede op til de krav. Det udløser stor optimisme for de kommende års udvikling inden for IoT hos dommerne.

”Teknologien Internet of Things rummer et stort potentiale i forhold til at arbejde med komplekse problemstillinger inden for blandt andet klima, men de modne løsninger og gode cases er stadig få. Finalisterne i årets IoT-løsning er alle eksempler på velfungerende løsninger med stort potentiale i forhold til at nedbringe ressourceforbruget i danske virksomheder og kommuner”, siger Jacob Høffer Larsen, Specialkonsulent, Digitalisering og Teknologi, KL.

”Der var mange virkelig innovative løsninger præsenteret ved dette års IoT-pris. IoT er virkelig modnet som teknologi, og danske virksomheder omfavner det for at løse de samfundsmæssige udfordringer”, fortæller Mirko Presser, Associate Professor, Aarhus University, BSS, BTECH, Digital Business Development.

”Baseret på det store antal af ansøgere og kvaliteten af løsningerne, er det tydeligt, at IoT bliver større og større. Samtidigt er det også tydeligt, at potentialet for løsningerne er meget større, end det der i dag er realiseret, så nu handler det om at få udbredt de gode løsninger endnu mere. Det håber vi, at denne pris er med til at gøre,” udtaler Anders S. Mynster fra FORCE Technology, formand for dommerkomitéen 2021.

Om ’Årets bedste IoT-løsning”
Præmien for årets bedste løsning inden for IoT kåres i regi af Nordic IoT Centre, som drives af de to GTS-virksomheder FORCE Technology og Alexandra Instituttet i samarbejde med aktører og partnere fra det digitale innovationslandskab i Danmark. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, der blev etableret i 2021.

I 2021 består komitéen af:
• Anders Struwe Mynster, FORCE Technology og leder af Nordic IoT Centre
• Carolina Benjaminsen, adm. dir. for DigitalLead
• Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør i DI Digital
• Jacob Høffer Larsen, specialkonsulent, Digitalisering og Teknologi, KL
• Mirko Presser, lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet
• Laurids Hovgaard, journalist på Ingeniøren med speciale i digitale teknologier.
Med denne pris ønsker vi at sætte fokus på et centralt område i den digitale udvikling af vores samfund og virksomheder: evnen til at skabe eller omforme fysiske objekter til digitale enheder. IoT-løsninger er en af grundstenene i den digitale transformation og dermed grundlaget for gennem digitalisering at øge velfærden, bæredygtigheden og livskvaliteten i samfund og virksomheder til glæde for os alle. 

2021 bliver det første år, hvor vi kårer årets bedste IoT-løsning men ikke det sidste. Hensigten er at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed, der kan inspirere og motivere hele det danske IoT-økosystem, det være sig løsningsejerne, slutbrugerne eller IoT-leverandørerne.  
Den samlede tidsplan ser således ud:

  • 1. juni 2021

    Processen for årets IoT-løsning igangsættes med et online event.
  • 2. juli 2021

    Frist for indstilling af løsningskandidater.
  • 9. august 2021

    3 kandidater nomineres og offentliggøres som finalefeltet blandt de indkomne kandidater.
1Hvilke IoT-løsninger kan indstilles til prisen?
For at en løsning kan indstilles til prisen, skal den opfylde en række tekniske krav. De er beskrevet i vejledningsafsnittet. Udover de rent tekniske krav, så gælder følgende:

– Løsningen skal enten være udviklet i Danmark eller taget i anvendelse i Danmark

– Løsningen må ikke tidligere have været blandt de 3 nominerede kandidater til ”Årets bedste IoT-løsning”

– Løsningen skal som minimum have været i fuld drift i 3 måneder på datoen for indstillingen, dvs. i drift i 3 måneder inden 2. juli 2021

Da 2021 bliver det første år for prisen, så er IoT-løsninger, der har flere år på bagen også velkomne til at deltage.
2Hvem kan indstille kandidater til årets bedste IoT-løsning?
En IoT-løsning vil typisk have en ejer, dvs. en virksomhed, der har drevet og finansieret udviklingen af IoT-løsningen – ligesom der vil være en række kunder/brugere af løsningen. For at udvikle løsningen har ejeren gjort brug af ofte flere forskellige IoT-leverandører i IoT-økosystemet.

Alle 3 parter – ejeren, brugerne og leverandørerne – kan indstille en IoT-løsning som kandidat til året IoT-løsning. Det forventes dog, at såvel brugere som leverandører bliver enige med ejeren om at indstille løsningen som kandidat.

Ved kåringen vil ejeren af IoT-løsningen, og op til 3 IoT-leverandører, modtage prisen som årets bedste IoT-løsning. Dvs. både ejeren og de primære leverandører af IoT-løsningen kåres som vindere.
3Hvilke kriterier bedømmes IoT-løsningerne efter? 
Løsningerne bedømmes efter den effekt, som de har skabt – for brugerne og/eller ejeren. Der arbejdes med 3 overordnede typer af værdi: 

– Øget bæredygtighed 

– Øget produktivitet/omsætning

– Bedre velfærd/livskvalitet 

Den øgede bæredygtighed kan antage mange former: mindre udledning, mindre spild og affald, mindre råstofforbrug, mere genbrug, øget cirkularitet, mere miljøvenligt, mere klimavenligt, osv. Denne gevinst kan både være for ejeren selv, for brugerne, det omkringliggende samfund eller flere af disse. 

Den økonomiske forbedring kan også komme mange steder fra: øget produktivitet, mere udnyttelsesgrad, mere effektivitet, omkostningsbesparelser, øget produktomsætning, nye indtægtskilder som f.eks. service, mv. Den økonomiske forbedring kan både komme ejeren og kunden/brugerne til gode.

Den bedre livskvalitet har fokus på de personer, der berøres af IoT-løsning – enten internt hos ejeren, blandt brugerne eller i samfundet som sådan. Her kan være tale om: øget tryghed, bedre service, mindre støj, bedre luft- eller vandkvalitet, øget brugssikkerhed, nemmere og bedre brug, tidsbesparelser mv.

En IoT-løsning vil naturligvis også kunne levere værdi indenfor alle tre områder. 

Det er vigtigt, at indstillingen i så høj grad som muligt forsøger at kvantificere den skabte værdi. Det kan være i økonomiske termer, i samfundsmæssige termer, i berørte personer, e.l. 

Dommerkomiteen vil naturligvis stå overfor en vanskelig opgave, når den skal sammenligne på tværs af de 3 typer af værdi. Der er derfor udarbejdet et bedømmelsessystem, hvor værdiskabelsen på tværs af de tre typer kan sammenlignes. Men der vil naturligvis altid være en grad af kvalitativ vurdering i dommerkomiteens arbejde. Derfor er det også en bred og meget kompetent dommerkomite, der skal bedømme de indstillede løsninger.
4Hvem er med i dommerkomitéen? 
Dommerkomiteen består af del af repræsentanter for de involverede organisationer, dels af eksterne personer med stor indsigt i IoT-området og digitaliseringen af virksomheder og samfund. Komitéen består i 2021 af følgende medlemmer: 

– Anders Struwe Mynster, FORCE Technology og leder af Nordic IoT Centre (formand) 

– Carolina Benjaminsen, adm. dir. for DigitalLead (næstformand) 

– Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør i DI Digital 

– Jacob Høffer Larsen, specialkonsulent, Digitalisering og Teknologi, KL

– Mirko Presser, lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet

– Laurids Hovgaard, journalist på Ingeniøren med speciale i digitale teknologier

Dommerkomiteen er både ansvarlig for udvælgelsen af de 3 slutkandidater samt kåringen af den endelige vinder.  
5Hvem skal man kontakte med spørgsmål? 
Der er udpeget en priskomité, der har ansvaret for indholdet i og afviklingen af ”Årets IoT-løsning 2021”. Hvis man har spørgsmål eller ønsker yderligere information om årets IoT-løsning, kan man kontakte medlemmerne i komitéen:  

– Lennart O. Larsen, FORCE Technology, lol@force.dk, 4262 7857

– Berit Brendborg, DigitalLead, bbb@digitallead.dk, 2286 9891

– Christina Rosenlund, EOT, cro@mch.dk, 9926 9858

Du kan kontakte alle tre med ethvert spørgsmål eller informationsbehov. De vil sørge for, at du får svar fra rette vedkommende afhængig af din henvendelse. 
 

Vejledning ansøgningsproces

Herunder beskrives de formelle krav, hvis man ønsker at ansøge om at blive årets IoT-løsning 2021. 
1Krav til IoT-løsningen 
For at komme i betragtning som årets IoT-løsning, så skal selve den tekniske løsning opfylde en række krav. 

  For det første skal løsningen reelt være en IoT-løsning, hvilket vil sige den som minimum skal opfylde følgende krav: 

  – Indeholde en sensor- og elektronikdel, der enten opsamler data og/eller bruges til at styre løsningen med. 

– Indeholde en software og/eller databehandlingsdelen, der interagerer med sensor- og elektronikdelen 

– Delenes interaktion baserer sig på IP-baseret kommunikationsteknologi. Dvs. de netværksopkoblede komponenter identificerer sig overfor hinanden med en IP-adresse. 

  – Løsningen skal enten være udviklet i Danmark eller taget i anvendelse i Danmark 

– Løsningen må ikke tidligere have været blandt de 3 nominerede kandidater til ”Årets bedste IoT-løsning” 

– Løsningen skal som minimum have været i fuld drift i 3 måneder på datoen for indstillingen, dvs. i drift i 3 måneder inden 2. juli 2021 

Hvis man er tvivl om, hvorvidt ens IoT-løsning opfylder ovenstående krav, så kan man kontakte organisationskomitéen for en forudgående vurdering. 
2Frist for ansøgning om deltagelse 
For at løsningen kan komme i betragtning som årets IoT-løsning, skal ansøgningen være sendt senest 2. juli 2021 kl. 16.00. 
3Format for ansøgning
Indstillingen sker ved at udfylde ansøgningsskemaet online som du finder nedenfor.

Som en hjælp til ansøger, kan du downloade et tomt skema i Word-format ved at klikke på 'Download skema', udfylde det offline og derefter udfylde ansøgningen online. Når du har udfyldt formularen, trykker du på knappen ‘Send'. Herefter vil du modtage en bekræftelse på mail.

Udfyld ansøgningsskemaet omhyggeligt. Jo bedre løsningen er beskrevet, jo bedre muligheder har vi for at bedømme den, og jo større chancer har I for at ende blandt de nominerede.

Det er vigtigt, at besvarelserne er tilstrækkeligt detaljerede til, at vi kan vurdere løsningen, men samtidigt også vigtigt at I holder jer indenfor de angivne tekstomfang.