Vestkysten

IoT solution for office buildings
November 4, 2021
Rømø
November 4, 2021

I et nationalt pilotprojekt for dansk turisme, har NTT DATA Business Solutions (NDBS) indgået et samarbejde på Vestkysten med 3 turist destinationer: Nordvestkysten, Ve-sterhavet og Vadehavskysten. Projektet er blevet igangsat for at blive klogere på turi-sternes adfærd og forbrug.

Til projektet er der blevet udarbejdet 5 use cases som de respektive destinationer i samarbejde fandt relevant. Projektet skal skabe stor værdi for de erhvervsdrivende, og ikke mindst ruste destinationer til at give turisterne den bedste oplevelse på deres visit. En af de udformede use cases omhandler indsigt i antallet af overnattende gæster på hver af 3 destinationer. NDBS har her til opgave at udvikle Dashboards med historisk og fremtidige bookings, hvor turisterne kommer fra, brugen af ressourcer (eks. varme og vand) og et sæsonindeks. For at kunne give et repræsentativt resultat, benyttes der datakilder fra sommerhusudlejning, hoteller, resorts og forsyningsselskaber. Disse datakilder tilkobles data-platformen, Titan, hvorefter turist destinati-oner kan få et overblik i et overskueligt dashboard.